Kullanıcı girişi

Apollo- Psikiyatri Hasta Takip Programı

Psikiyatri alanında yapılmış kapsamlı , sadece psikiyatristlere özel, kolay kullanımlı ve içeriğiyle Türkiye'nin en çok kullanılan ve beğenilen psikiyatri yazılımıdır. Alanında söz sahibi , geniş bir danışman ekibin katılımıyla hazırlanmıştır.

APOLLO bir hastaya ait kimlik bilgilerinin kayıdıyla başlayan ve hastanın medikal bilgilerinin kaydıyla devam edilen bir psikiyatri hasta takip sistemidir. Sadece psikiyatri uzmanlarının kulanımı için hazırlanmıştır. İçerdiği psikiyatrik ölçeklerle , psiyatriye özel bulgu, ilaç listesi ve yan etki listeleriyle psikiyatristlere çok özel deneyimler sunar.  Psikiyatri uzmanlığında zor olan hasta takibini sunduğu içerik ve özelliklerle kolaylaştırır.

Genel Özellikler

 • Kolay kullanımlıdır.
 • Basit ve anlaşılır şekilde tasarlanmıştır.
 • Bilgisayar ağlarında birden fazla kullanıcı ile ortak kullanılabilir.
 • Herbir kullanıcı farklı güvenlik seviyesilerine sahip olabilir.
 • Kişiselleştirme fonksiyonları açısından zengindir.
 • Windows işletim sisteminde çalışır.
 • Zengin yardım dosyaları içerir.
 • Bakım ve yedekleme modülü içerir.
 • 20 Hastaya kadar ücretsiz demo kullanımı. (detaylarlar için tıklayınız)

Hasta Detayları

Hasta Kimlik Kartı

Hastanın Adı , Soyadı, Doğum Tarihi, Adres ve İletişim Bilgileri vb.          

 
Özgeçmiş ve Soygeçmiş Bilgileri

Alışkanlıkları, medeni durumu ,  geçirdiği hastalıklar vb.

 
Muayene Bilgileri

Yakınma, Öykü, Bulgular, Fizik Muayene,Tanılar ve Tedavi Detayları ile sonuç bilgisinden oluşur.
Psikiyatriye özel hazırlanmış yakınma, bulgu, tanı listesi - ICD-10/DSM IV/DSM IV TR – ilaç listesi ve yan etkiler listeleri ve fizik muayene şablonu ile hızlı bilgi girişi sağlanır.

 
İzleme ve Takip Notları

Muayene sonrasında hastanın rutin takip ve acil gelişlerinde kullanılır ve kısa izleme notlarından oluşur.

 
Yatış Bilgileri

Programı hastane içinde kullanıyorsanız basit anlamda yatış sonrası hasta ile ilgili notları tutabileceğiniz bölümdür.

 
Ölçekler

Apollo psikiyatristler tarafından sık kullanılan bir çok ölçeği istenirse sadece skoruyla istenirse tüm detaylarıyla saklanabilecek şekilde sunar. Apollo’da bulunan ölçekler

 • Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği
 • Hamilton Anksiyete Skalası
 • Hamilton Depresyon Ölçeği
 • Montgomery ve Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği
 • Michigan Alkolizm Tarama Testi
 • Kısa Akıl Muayenesi
 • Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği
 • Pozitif Belirtilerin Değerlendirme Ölçeği
 • YALE - BROWN Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği
 • YOUNG Mani Derecelendirme Ölçeği
 • UKU Yan Etki Derecelendirme Ölçeği
 
Laboratuvar Bilgileri

Tetkik Listesinden seçim yapılarak istek formu hazırlatılabilir ve tetkik kayıtları hızlı şekilde hastanınn dosyasında oluşturulur. Laboratuvar bölümü aşağıdaki başlıklarda bilgileri saklar.

 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki
 • Biyokimya Tetkikleri
 • Görüntüleme Tetkikleri
 • Psikometri Testleri (Ölçekler Hariç)

Diğer Özellikler

Gelişmiş Arama Sistemi

Hastaya adı, soyadı , veya takip eden doktor bilgileri ile arama yaparak erişebilirsiniz. Hasta arama da yukarıda belirtilen kriterlerin birisi veya birkaçı birarada kullanılarak yapılabilir. Arama listesi sonuçları üzerinden de tekrar arama yapılabilir. Listede bulanan bilgilerin herhangi birisine göre hemen hızlı sıralama yaptırılabilir.

 
Gelişmiş Zaman Yönetimi

Apollo, randevu yönetimi için çok güçlü ve gelişmiş araçlar sunar. Randevu yönetimi tüm programlarımızda çok önemli bir yere sahiptir. Programı kullanırken hız kazanmak isteyen hekimlerimize yine benzersiz özellikler sunar.

 • Günlük, haftalık ve aylık görünüm seçenekleriyle zaman planınızı kolayca yapmanızı sağlar.
 • Birden fazla hekim birarada çalışıyor ise, her hekimin randevularını ayrı ayrı takip edebilirsiniz.
 • Aynı anda birden fazla randevu defterini görüntüleyebilir ve farklı görünüm seçenekleriyle izleyebilirsiniz.
 • Randevu kayıdından , hasta arama yapmaksızın hastanın kayıdına ulaşabilirsiniz. Hızlı kullanım için mükemmel bir özelliktir.
 
İstatistikler

Kayıtlı kaç hastanız var ? Geçen ay kaç muayene yaptınız ? vb birçok veriyi elde edebileceğiniz istatistikler mevcuttur. Tüm istatistik sonuçları MS Excel'e uygun formatta eksport edilebilir.

 
Güvenlik Yapısı

Birden fazla kullanıcı tanımlanabilir. Her kullanıcı kendi hakları doğrultusunda programı kullanır. Kullanıcı hakları Görme, Ekleme, Değiştirme, Silme şeklindedir ve her bölüm için ayrı ayrı tanımlanabilir.

 
Tanımlanabilir Listeler

Programın değişik bölümlerinde bilgi girişini kolaylaştırmak maksadıyla kullanılan listeler mevcuttur ve bu listeler ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirlebilir, listeye yeni bilgiler eklenebilir. Bu özellik sayesinde hekim kendi kişisel listesini oluşturmuş olur.

 
Yardımcı Programlar

Apollo ile birlikte yüklenir , veri dosyalarının yedeklenmesi ve bakımı için kullanılır. Yedekleme işlemi bir tuşla yapılır ve sıkıştırma kullanılır. Sıkıştırılan data diskte az yer kaplar. Bakım işlemi dosyaların düzenlenmesini sağlar.

 
Yardım Dosyaları

Apolloda hangi işlem nasıl yapılır ? Yardım dosyaları yapılan tüm işlemler ile ilgili bilgiler içerir. Hangi ekranda iseniz klavyeden F1 yardım tuşuna basınız ve bilgi alınız. Ayrıca öğretici videolar ile hızlıca ne nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.