Kullanıcı girişi

Matula - Üroloji Hasta Takip Programı

Ürolojiye dair ne varsa...Kolay kullanımlı...Kapsamlı...Bir vazgeçilmez...
Takip Şablonundan Plan Oluşturma...Mesane şeması üzerinde çalışma....
Muayenehane de Verim...Performans...Deneyim...

Matula bir hastaya ait kimlik bilgilerinin kayıdıyla başlayan ve hastanın medikal bilgilerinin kaydıyla devam edilen bir üroloji  hasta takip sistemidir. Medikal takip ile ilgili detayları, size hasta takibinde hassasiyet kazandırır.Hastanın kaç kere muayene geldiği, hangi tetkikleri yaptırdığı ve sonuçları, mesane tümörü olan hastaların şematik takibi, operasyon bilgileri, takip planı gibi bilgiler medikal takibi oluşturur.

 

Genel Özellikler

 • Kolay kullanımlıdır.
 • Basit ve anlaşılır şekilde tasarlanmıştır.
 • Bilgisayar ağlarında birden fazla kullanıcı ile ortak kullanılabilir.
 • Herbir kullanıcı farklı güvenlik seviyesilerine sahip olabilir.
 • Kişiselleştirme fonksiyonları açısından zengindir.
 • Windows işletim sisteminde çalışır.
 • Zengin yardım dosyaları içerir.
 • Bakım ve yedekleme modülü içerir.
 • 20 Hastaya kadar ücretsiz demo kullanımı. (detaylarlar için tıklayınız)

 

Hasta Detayları

Hasta Kimlik Kartı

Hastanın adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, iletişim bilgileri vb. saklandığı bölüm.

 
Özgeçmiş ve Soygeçmiş Bilgileri

Hastanın alışkanlıkları , Fiziksel hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve allerji bilgileri bu bölümde kaydedilir ve izlenir. Ayrıca soygeçmiş bilgileri bölümüne de hastanın birince ve ikinci derece akrabalarına ait bilgiler yazılabilir. Listeden kolayca seçim yapılarak bilgi girişi pratik ve hızlı şekilde yapılabilir.

 
Muayene Bilgileri

Ürolojiye özel muayene kartı ile uzmanlığa spesifik bir takip sunar. Ayrıca bir tedavi uygulanacaksa bununla ilgili reçete bölümü ve tedavi notları bölümü mevcuttur. Reçete oluşturulurken, ilaç listesinden veya hazır reçetelerden seçim yapılı. Bu yolla hızlı bir şekilde reçete hazırlanır. İlaç listesine diğer listelerde olduğu gibi düzenleme yapılabilir..

 • I-PSS Prostat Semptom Skoru
  Prostat semptom skorunu hesaplatın ve eğer isterseniz hesaplanan skoru muayene kartına kaydedebilirsiniz.
 • MSHQ Ölçeği
  Sertleşme , Boşalma, Memnuniyet Ölçeği ile ilgili tüm sonuçları kayıt altına alabilirsiniz. Eğer isterseniz sonuçları muayene kartına aktarabilirsiniz.
 
Laboratuvar ve Görüntüleme

Hastanın yapılan tetkik ve tahlilleri, bu bölümde kayıt altına alınır ve izlenir. Tetkik istek formu, hem hastaya istek formu oluşturmaya hem de hızlı şekilde kayıt açmaya yarar.Matula hastaya ait

 • Hemogram,
 • İdrar tahlili ve idrar kültürü,
 • Biokimya tetkikleri,
 • Spermiogram ,
 • IVP,
 • TRUS ve Biopsi,
 • Üroflowmetri / Ürodinami

bölümleri ile detaylı olarak takip yapma imkanı sunar. IVP için üriner sistem şeması üzerinde çizim yapılır.

 
Grafik Üzerinde Laboratuvar Sonuçları
 • Biokimya tetkiklerinden seçtiğiniz 4 farklı tetkikin, istediğiniz tarih aralığındaki sonuçlarını size grafik üzerinde gösterir ve izleme imkanı sunar. Hastanın yapılmış tüm PSA tetkiklerine ait sonuçları grafik üzerinde tarih bazında görme ve hastanın gelişimini izleme.
 • Grafik üzerinde büyültme küçültme
 • Grafik resim dosyası olarak eksport edebilme.
 • PSA Değişim Hızı Grafiği Oluşturma
 • PSA Doubling Time Grafiği Oluşturma
 
Sistoskopi

Mesane şeması üzerinde tümörlü alan , şüpheli alan ve yazı şeklinde işaretleme yaparak hastanın durumu takip edilir. Tarih bazında kayıt açarak yapılan takip kolay bir izleme sağlar.

 
Operasyon Bilgileri
 • Hastanın yapılan her bir operasyonu detaylı olarak kaydedilir.
 • Operasyon tarihi, operasyonunun türü, ameliyat öncesi ve sonrası tanı ile operasyonun gidişatı ile ilgili notlar yazılabilir. Ayrıca operasyon ekibi de bilgi olarak saklanabilir.
 • Operasyon şablonlarından seçerek hızlı şekilde kayıt oluşturabilirsiniz.
 • Operasyon kaydından tek tuşla operasyon raporu hazırlayabilirsiniz.

 

Diğer Özellikler

Gelişmiş Arama Sistemi

Hastaya adı, soyadı , dosya numarası ve takip eden doktor bilgileri ile arama yaparak erişebilirsiniz. Hasta arama işlemi yukarıda belirtilen kriterlerin birisi veya birkaçı birarada kullanılarak yapılabilir. Arama listesi sonuçları üzerinden de tekrar arama yapılabilir. Listede bulanan bilgilerin herhangi birisine göre hemen sıralama yaptırılabilir. Hızlı sıralama ve arama özelliği ile benzersizdir.

 
Gelişmiş Zaman Yönetimi

Matula, randevu yönetimi için çok güçlü ve gelişmiş araçlar sunar. Randevu yönetimi tüm programlarımızda çok önemli bir yere sahiptir. Programı kullanırken hız kazanmak isteyen hekimlerimize yine benzersiz özellikler sunar.

 • Günlük, haftalık ve aylık görünüm seçenekleriyle zaman planınızı kolayca yapmanızı sağlar.
 • Birden fazla hekim birarada çalışıyor ise, her hekimin randevularını ayrı ayrı takip edebilirsiniz.
 • Aynı anda birden fazla randevu defterini görüntüleyebilir ve farklı görünüm seçenekleriyle izleyebilirsiniz.
 • Randevu kayıdından , hasta arama yapmaksızın hastanın kayıdına ulaşabilirsiniz. Hızlı kullanım için mükemmel bir özelliktir.
 
Anımsatıcı
 • Anımsatıc bölümü hekime yardımcı olan çok faydalı bir bölümdür. Anımsatıcı, hastaya özel olarak oluşturulmuş takip planlarından , yapılacak işlemleri hasta ve tarih bazında size liste şeklinde sunar.
 • Anımsatıcı, işlemleri 15 gün öncesinden size anımsatır. Böylelikle, hastanıza yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirme yapacak yeterli bir zaman dilimi kazanılır ve ayrıca hastanın işlemlerini takiben randevusu ayarlanır.
 • Hastaya sunulan hizmetin hassasiyeti düşünüldüğünde anımsatıcı bölümü oldukça önem kazanmaktadır. Sunulan hizmetin kalitesine yaptığı katkı ile çok önemli olan anımsatıcı, sadece Matulaya özgü takip planı ile oluşturulmaktadır.
 
İstatistikler

Kayıtlı kaç hastanız var ? Geçen ay kaç muayene yaptınız ? vb birçok veriyi elde edebileceğiniz istatistikler mevcuttur. Tüm istatistik sonuçları MS Excel'e uygun formatta eksport edilebilir.

 
Etiket Hazırlama

Adres etiket basma ihtiyacınız var ise , bunu Matula içinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Kullanacağınız etiket formuna ait bilgileri bir defaya mahsus tanımlayın ve şablon olarak saklayın. İstediğiniz an tekrar çağırıp kullanarak etiket basın.

 
Güvenlik Yapısı

Birden fazla kullanıcı tanımlanabilir. Her kullanıcı kendi hakları doğrultusunda programı kullanır. Kullanıcı hakları Görme, Ekleme, Değiştirme, Silme şeklindedir ve her bölüm için ayrı ayrı tanımlanabilir.

 
Tanımlanabilir Listeler

Programın değişik bölümlerinde bilgi girişini kolaylaştırmak maksadıyla kullanılan listeler mevcuttur ve bu listeler ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirlebilir, listeye yeni bilgiler eklenebilir. Bu özellik sayesinde hekim kendi kişisel listesini oluşturmuş olur.

 
Yardımcı Programlar

Matula ile birlikte yüklenir , veri dosyalarının yedeklenmesi ve bakımı için kullanılır. Yedekleme işlemi bir tuşla yapılır ve sıkıştırma kullanılır. Sıkıştırılan data diskte az yer kaplar. Bakım işlemi dosyaların düzenlenmesini sağlar.

 
Yardım Dosyaları

Matula , içinde hangi işlem nasıl yapılır ? Yardım dosyaları yapılan tüm işlemler ile ilgili bilgiler içerir. Hangi ekranda iseniz klavyeden F1 yardım tuşuna basınız ve bilgi alınız.Ayrıca öğretici videolar ile hızlıca ne nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.,